Verkiezingsprogramma 2022-2026 

Wel degelijk!

Wij presenteren u met trots ons verkiezingsprogramma voor 2022-2026! 

Onder het motto WEL DEGELIJK presenteert de afdeling CDA Uithoorn- De Kwakel hierbij haar programma voor 2022 -2026. De gemeente is voor het CDA nog steeds vooral een gemeenschap. Een gemeenschap waarin mensen samen leven. Voor een sterke samenleving zijn de juiste verhoudingen tussen samenleving, markt en overheid nodig. In die samenleving staan mensen centraal,  betrokken inwoners die met elkaar samenleven, werken en bouwen aan een gemeenschap. Burgerschap vraagt om een gedeeld besef van waarden en normen, van rechten en plichten. Daarbinnen ontstaat de ruimte voor solidariteit en voor verschil in opvattingen, ambities en vaardigheden.

Waarden en tradities delen
Het CDA staat voor de gedeelde waarden die ons verbinden. In een onrustige wereld vormen juist deze gedeelde waarden en tradities de identiteit van onze samenleving. Juist daarom wil het CDA onze waarden en tradities beschermen en doorgeven in opvoeding en onderwijs.

Sterke samenleving met zorg voor elkaar
In die sterke samenleving staat niemand er alleen voor. Dat geldt als eerste voor ons eigen thuis in familie en gezin​, waarop je altijd terug kunt vallen, waar we elkaar helpen een verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Die belofte van zorg voor elkaar​ doen we ook als samenleving. Als iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en dat van anderen, vormen we met elkaar die samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten en waar de zorg voor onze ouderen, zieken en gehandicapten goed geregeld, en waar mogelijk onderling vormgegeven is.

Kiezen voor een eerlijke economie
De keuzes voor de lokale samenleving die we door willen geven, vertalen we ook in een eerlijke economie​. Waarbij we stevige lessen hebben getrokken uit de economische crisis die ook veel inwoners in onze gemeente en de gemeente zelf geraakt heeft. In de eerlijke economie kiezen we voor eerlijke kansen voor iedereen en oplossingen voor de lange termijn. Ons plan voor een eerlijke economie versterkt de basis voor de welvaart en het welzijn van de komende generaties. Dat betekent dat we nu verstandig moeten investeren in de economie van morgen: in kennis, innovatie en duurzame groei.

De gemeentelijke overheid geeft ruimte en maakt mogelijk
Daarbij is het niet zo dat de gemeentelijke overheid dit allemaal van bovenaf gaat regelen, vanuit een soort almachtige probleemoplossende rol, maar de overheid helpt initiatieven vanuit de samenleving ruimte geven en mogelijk maken.
Aan de hand van dit programma gaan wij werken aan een mooi Uithoorn en De Kwakel, waar het goed wonen, werken en ontspannen is, waar iedereen mee kan doen, nu en ook de komende generaties.