Fractie


André Jansen

Fractievoorzitter

CDA Uithoorn

Als een betrokken bewoner van Uithoorn zet ik me met overtuiging in voor onze lokale gemeenschap, dat doe ik omdat ik geloof dat de  kracht van de samenleving tot stand komt door de sociale cohesie op je eigen, directe niveau: van mens tot mens. Op het niveau van je vrienden, je buren, de buurt, de wijk en dàt is je directe samenleving. Dat zijn we dus zelf.

Wat je daarvoor kunt doen is afhankelijk van je persoonlijke situatie, dat kunnen kleine dingen zijn of grotere. Van belang is dat we ons realiseren dat ondanks alles, iedereen op zijn eigen manier probeert er het beste van te maken en binnen het CDA geldt dat we daarin solidair zijn, naar elkaar, naar de ander. Als CDA-er zoek ik dan ook naar die verbinding om uiteindelijk bij te kunnen dragen aan een beter Uithoorn.

Van oorsprong ben ik een Tukker uit Enschede, sinds ’82 getrouwd met José en we hebben samen twee het onderwijs begonnen, waarna ik het bedrijfsleven in ben gegaan. Hier heb ik verschillende directies gevoerd met name in de meubelindustrie. Sinds 2004 ben ik als interim-manager en consultant actief voor zowel de overheid als het bedrijfsleven.

Enige tijd geleden heb ik met een aantal vrienden een bedrijf opgericht dat zich heeft toegelegd op de opslag van zonne-energie (warmte én elektriciteit) en daarnaast ben ik full-time docent Management & Organisatie en Economie op een scholengemeenschap voor kinderen met een autistische stoornis. Ook ben ik regelmatig als lector actief in de Emmaüs-parochie. 

Uithoorn is de moeite waard om door te geven aan de generaties na ons, we hebben ene fantastische, levendige gemeenschap en we leven in een dynamische omgeving. De komende periode komt er veel op ons af en staan we voor een aantal belangrijke beslissingen: de dorpskern, ons culturele leven, de werkgelegenheid in onze eigen gemeente, het bestuurlijk apparaat, om er maar eens een paar te noemen. De beslissingen over deze onderwerpen moeten genomen worden in het belang van de burger en de continuïteit van de gemeenschap, dat is waar ik me sterk voor wil maken.

Dat is ook precies waar ik me voor wil inzetten.

Het CDA is er namelijk voor u.


Marcel Zethoven

Raadslid

tekst

Nienke Hoogenstraaten

Burgerlid

tekst