Bestuur


Nico Tijsterman

Bestuursvoorzitter

CDA Uithoorn

Opgegroeid ben ik in een middenstandsgezin in Uithoorn - mijn ouders hadden jarenlang een bloemenwinkel (De Pijpenla) op het Marktplein en aan de Christinalaan - en zelf ben ik al weer ruim 32 jaar advocaat en mediator in onze gemeente en ben zeer betrokken bij Uithoorn en de Kwakel.

“Behoud van wat goed is en verbetering van wat beter kan“ is mijn motto.

Ons schaarse historisch erfgoed (onder meer Thamerkerk, Schanskerk, Fort aan de Drecht en Fort De Kwakel) – voortgebracht door onze geschiedenis - mag niet worden gesloopt, maar moet worden behouden, hersteld en beschermd. Dit kan worden gecombineerd met groenbeheer en nieuwe bestemmingen voor de historische gebouwen.

Er is woningnood in Uithoorn en de Kwakel. De wachttijden voor een sociale huurwoning lopen inmiddels op tot maar liefst 12 jaar. Wij moeten direct beginnen met het creëren van tijdelijke woonvoorzieningen door noodbouw of aanpassing van leeggekomen bedrijfsruimte. Natuurlijk moet er worden bijgebouwd, maar Uithoorn/De Kwakel moet een groene gemeente blijven. Daarom ben ik tegen verdere woningbouw in het Libellebos. Opengevallen plekken door bijvoorbeeld vertrek van scholen, kunnen worden benut voor woningbouw, maar niet met een groter volume dan er stond.

De schaarse woonruimte moet beter (eerlijker) worden verdeeld tussen de verschillende groepen. De gemeente en de woningbouwvereniging staan ten dienste van de bewoners, het gaat om hen.

De gemeente werkt er actief aan dat iedereen mee doet op alle terreinen: wonen, werken en ontspannen. Jeugdzorg voorziet waarnodig in ondersteuning van de opvoeders en de jongeren met het doel dat zij het straks zelf weer kunnen. Dat geldt voor alle hulpverlening. Sociale verbanden worden bevorderd door ondersteuning van verenigingsleven en maatschappelijke organisaties. Voor jongeren wordt nieuw beleid ontwikkeld.

En, nog een belangrijk punt: Ook Schiphol moet gemaakte afspraken gewoon nakomen!

Dit en meer staat allemaal in ons plaatselijke CDA Programma. Graag zet ik mij er de komende vier jaar voor in om dit te realiseren.

Een stem voor het CDA is een stem voor Uithoorn en de Kwakel.

Erik Kreike

Penningmeester

CDA Uithoorn

Bestuur

De eerstvolgende algemene ledenvergadering voor onze Uithoornse afdeling is voor begin september gepland. Een uitnodiging volgt.
Omdat onze bestuursvoorzitter Nico Tijsterman raadslid is geworden kiezen we dan een nieuwe voorzitter en tevens ook een nieuwe penningmeester, daarnaastzoeken we kandidaten voor de functie van secretaris.