Fractie

André Jansen

Fractievoorzitter 

Nienke Hoogenstraaten

Burgerlid


Nico Tijsterman

Raadslid


Bestuur

Paul Goossens


Bestuursvoor-zitter

Eddy van der Laan


Penning-meester

Nienke Hoogenstraaten

Bestuurslid

Jeroen Goossens


Bestuurslid

VacatureSecretaris

Onze fractie

Ons werk is onze passie, onze grootste drijfveer. Wij zijn gedreven door het besef dat we werken aan een uithoorn dat we door willen geven aan de volgende generatie en mdat we werken aan een fatsoenlijk Nederland.

CDA Uithoorn politiek